Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Ειδική Αγωγή

Η ειδική διαπαιδαγώγηση αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται σε μαθητές με διαγνωσμένη Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη ή αναπηρία. Σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο του 3699/2008, Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη είναι όταν οι μαθητές εμφανίζουν για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής ζωής τους αισθητηριακές, νοητικές, γνωστικές και αναπτυξιακές δυσκολίες, ψυχικών και νευρο-αναπτυξιακών διαταραχών. Έτσι, η ειδική διαπαιδαγώγηση συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη σε μαθησιακό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο του παιδιού, με στόχο την ομαλή ένταξη και αποδοχή στο σχολικό πλαίσιο και έπειτα στην κοινωνία. Το ειδικό μαθησιακό στο κέντρο μας, παρέχεται σε μαθητές προσχολική και σχολική ηλικίας. Προσαρμόζοντας τη διδασκαλία σύμφωνα με τις δεξιότητες που διευκολύνουν το παιδί στη μάθηση. Παράλληλα, εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία μάθησης, με βάση τις ανάγκες και ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή.
Scroll to Top