Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Ειδικό μαθησιακό

Το ειδικό μαθησιακό αφορά τη διάγνωση και την αποκατάσταση σε προβλήματα μάθησης. Το πρόγραμμα ασχολείται με την άμεση αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Στην προσχολική ηλικία οι στόχοι αφορούν την προετοιμασία στη σχολική ζωή. Συγκεκριμένα, ενισχύονται και αναπτύσσονται δεξιότητες όπως η συγκέντρωση και η προσοχή, έννοιες προσανατολισμού, χρόνου, ποσοτήτων, σχημάτων, μεγεθών, προγραφής, προμαθηματικής σκέψης και ζωγραφικής.

Στη σχολική ηλικία αποσκοπεί στη βελτίωση δεξιοτήτων γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μνήμης και μαθηματικής σκέψης. Παράλληλα και στην ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου. Αξιοσημείωτο είναι να αναφερθεί πως το πρόγραμμα προσαρμόζεται σύμφωνα με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. Επομένως διαφοροποιείται ανα μαθητή . Επιπρόσθετα, το ειδικό μαθησιακό δεν αποσκοπεί μόνο στην κατάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων αλλά και των κοινωνικών-συναισθηματικών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα.

Scroll to Top