Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Ψυχοθεραπεία ενηλίκων

Στην ψυχοθεραπεία ο/η θεραπευτής/τρια και ο/η θεραπευόμενος/η λειτουργούν συνεργατικά ώστε να εντοπίσουν, να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν συναισθηματικές δυσκολίες και δυσλειτουργίες σε σχεσιακό επίπεδο που προέρχονται από την εσωτερική πραγματικότητα, από τις βιωμένες εμπειρίες και από τις δυσκολίες του περιβάλλοντος. Συμπτώματα που προέρχονται από τις δυσκολίες αυτές είναι:
– Αίσθηση ανικανοποίητου
– Έντονο άγχος
– Υπαρξιακό κενό
– Χαμηλή αυτοεκτίμηση
– Κόπωση
– Δυσκολία στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση στόχων
– Δυσκολία στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις
– Αδυναμία ελέγχου του θυμού
– Σεξουαλικά προβλήματα
– Πένθος – απώλειες
Κατά την θεραπευτική διαδικασία ο/η θεραπευόμενος/η καλείται να αφηγηθεί ξανά την εμπειρία του ώστε να κατανοήσει σε βάθος τον εαυτό του και να τον εξελίξει με όποιο τρόπο επιθυμεί.

Ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία;

Τόσο η ατομική, όσο και η ομαδική ψυχοθεραπεία έχουν οφέλη ανάλογα με τις ανάγκες των θεραπευόμενων. Η ατομική ψυχοθεραπεία εξασφαλίζει μια αίσθηση ιδιωτικότητας, αποκλειστικότητας της προσοχής του/της θεραπευτή/τριας και του χρόνου της θεραπευτικής διαδικασίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ασφάλειας οι άνθρωποι μπορούν πιο εύκολα να ακουμπήσουν τις ανησυχίες τους, τους φόβους τους, την ευαλωτότητά τους. Καθώς οι άνθρωποι συνδέονται με τους άλλους ανθρώπους αδιάκοπα και με ποικίλους τρόπους, προκύπτουν προβλήματα στο “σχετίζεσθαι’’ που μπορούν να δουλευτούν πολύ αποτελεσματικά μέσα στην ομαδική ψυχοθεραπεία. Μέσω των ομάδων ενισχύεται η αίσθηση του “ανοίκειν” , οι άνθρωποι νιώθουν πως δεν είναι μόνοι τους και μαθαίνουν να επικοινωνούν με αυθεντικότητα. “Η θεραπευτική ομάδα δημιουργεί τις δυνατότητες να υπάρξει ένα πολυφωνικό τοπίο στο οποίο πολλές και διαφορετικές φωνές που αναδύονται θα ενισχύσουν τις δεξιότητες των ανθρώπων στο πεδίο της επικοινωνίας, αλλά επίσης θα τους ενισχύσει την προσπάθειά τους να ανακαλύψουν , μέσα από το μοίρασμα και τη σύνδεση, τις πολλές πλευρές του εαυτού τους, να εκφραστούν σε ένα δημόσιο χώρο δίχως το φόβο της απόρριψης και της επίκρισης και να βιώσουν έτσι μια επανορθωτική σχεσιακή εμπειρία’’. (Ηλίας Γκότσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Phsychologynow.gr) Τόσο στην ομαδική, όσο και στην ομαδική ψυχοθεραπεία, όλα τα εμπλεκόμενα μέλη δεσμεύονται από το απόρρητο.-
Scroll to Top