Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Βιωματικά προγράμματα

Σύμφωνα με τον KOLΒ , η βιωματική μάθηση είναι μια κυκλική διεργασία κατά την οποία οι άνθρωποι :

  • Δρούν : συμμετέχουν σε μια εμπειρία
  • Στοχάζονται : σκέφτονται σχετικά με την εμπειρία
  • Μαθαίνουν : σχηματίζουν νέες ιδέες βασιζόμενοι σε αυτούς τους στοχασμούς
  • Εφαρμόζουν : δοκιμάζουν τις νέες ιδέες σε διαφορετικές συνθήκες ξεκινώντας τον κύκλο ξανά

Τα βιωματικά εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί από το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου μας με
τρόπο τέτοιο ώστε η μάθηση να αποτελεί μετασχηματιστική εμπειρία.
Τα μέλη των ομάδων παίζουν και βιώνουν την εξέλιξή τους ώς πρόσωπα

Scroll to Top