Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη, η οποία ασχολείται με την
αποκατάσταση της επικοινωνίας του ατόμου. Η επικοινωνία, τόσο η
λεκτική όσο και η μη λεκτική είναι απαραίτητη και ζωτικής σημασίας
κατά τη προσπάθεια ένταξης του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον
του. Σκοπός του λογοθεραπευτή είναι να εντοπίσει και να επέμβει
στους τομείς της επικοινωνίας, οι οποίες παρουσιάζουν ελλείμματα. Τα
ελλείμματα αυτά είναι πιθανό να υπάρχουν τόσο στην κατανόηση της
επικοινωνίας, όσο και στην μετάδοσή της.
Κύριος λόγος του λογοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το άτομο να
αντιλαμβάνεται σωστά τον λόγο και στην συνέχεια να το βοηθήσει να
επικοινωνήσει κυρίως λεκτικά. Πρέπει να καταστεί σαφές ό,τι η
επικοινωνία αποτελείται από προτάσεις, οι προτάσεις από λέξεις, οι
λέξεις από συλλαβές και οι συλλαβές από φωνήματα (ήχους).

Πότε ένα παιδί χρειάζεται Λογοθεραπεία;

Εάν ένα παιδί αντιμετωπίζει κάποιες από τις ακόλουθες δυσκολίες στην γλωσσική ανάπτυξη, τότε θα χρειαστεί την συμβουλή και ενδεχομένως την παρέμβαση από κάποιον λογοθεραπευτή.
Το παιχνίδι του δεν συνάδει με αυτό των συνομιλίκων του.
Όταν το παιδί παίζει μόνο του.
Δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να επικοινωνήσει με τους γύρω του, είτε με άτομα της ηλικίας του είτε με διαφορετικής ηλικίας άτομα.
Εάν υπάρχει ιδιαιτερότητα στην επικοινωνιακή του προσέγγιση.
Ψευδισμός.
Δυσκολία άρθρωσης συγκεκριμένων ήχων.
Σύγχυση εύκολων και γνωστών λέξεων.
Σύγχυση των ήχων μεταξύ μίας λέξης.
Ελλιπές για την ηλικία του λεξιλόγιο.

Εάν ο λόγος του παιδιού δεν συνάδει με τα παρακάτω, τότε καλό θα
ήταν να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

1-6 μήνες: Το μωρό αντιδρά σε διάφορους ήχους στρέφοντας το κεφάλι
του προς την πηγή των ήχων, παράγει – επαναλαμβάνει ήχους (βαβίζει),
αναγνωρίζει φωνές, χαμογελάει όταν του μιλάνε.

6-12 μήνες: Το παιδί αντιλαμβάνεται πολύ απλές λέξεις-οδηγίες,
παράγει λέξεις όπως μαμά-μπαμπά, καταλαβαίνει και αντιδρά στο
άκουσμα του ονόματός του, ακούει και μιμείται κάποιους ήχους,
ακούει όταν του μιλάνε, ξεκινά την αντικατάσταση του βαβίσματος με
ασυνάρτητη ομιλία.
12-18 μήνες: Το παιδί έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 λέξεις περίπου (οι
περισσότερες ουσιαστικά), κατανοεί απλές προτάσεις, ηχολαλεί
(επαναλαμβάνει ό,τι ακούει), χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον μη
κατανοητό λόγο, εκτελεί απλές εντολές.
18-24 μήνες: Το παιδί έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεων
περίπου, έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 300 λέξεων, ξεκινά να
συνδιάζει ρήματα και ουσιαστικά, να χρησιμοποιεί αντωνυμίες, να είναι
κατανοητός ο λόγος του περίπου 25-50% σε ξένους, απαντά σε
ερωτήσεις τύπου «Τι είναι αυτό;»
2-3 χρονών: Το παιδί κάνει ερωτήσεις 1-2 λέξεων, φράσεις 2-3 λέξεων
έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 λέξεις, αντιληπτικό λεξιλόγιο 500-900
λέξεις, έχει κατανοητό λόγο κατά 50-75%.
3-4 χρονών: Το παιδί εκτελεί διπλές και τριπλές εντολές, ρωτά και
απαντά σε απλές ερωτήσεις ((Ποιος, τι, πού, γιατί), εκφράζει λεκτικά τα
συναισθήματά του, κάνει προτάσεις 4-5 λέξεων, επαναλαμβάνει
προτάσεις 6-13 λέξεις με ακρίβεια, έχει κατά 80% καταληπτό λόγο, έχει
αντιληπτικό λεξιλόγιο 1.200-2.000 και εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1.500
λέξεις.
4-5 χρονών: Το παιδί έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περισσότερων από
2.800 λέξεις, έχει εκφραστικό λεξιλόγιο900-2.000 λέξεις περίπου,
απαντά ερωτήσεις που χωρίζονται σε δύο μέρη, μιλά με εύρος περίπου
185 λέξεις το λεπτό, ρωτά τη σημασία των λέξεων, παρακολουθεί
ιστορίες και κάνει ερωτήσεις για την λειτουργία των πραγμάτων.
5-6 χρονών: Το παιδί ακολουθεί οδηγίες που του δίνονται σε ομάδα,
εκτελεί σύνθετες εντολές 2-3 μερών, απαντά στο «γεια» «τι
κάνεις;»,μειώνει το μέγεθος των προτάσεων σε 4-6 λέξεις, αναπαράγει
με ακρίβεια ιστορίες και έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 13.000 λέξεων.
6-7 χρονών: Το παιδί ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και
νομίσματα, βάζει νούμερα σε σειρά, εμπλέκεται σε συζητήσεις,
χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων, γνωρίζει το αλφάβητο, μετρά μέχρι
το 100 σε σειρά.

Δυσκολίες στον σχηματισμό προτάσεων.
Δυσκολία στην περιγραφή απλών γεγονότων.
Δυσκολία έναρξης ή διατήρησης συζήτησης.
Δυσκολία έκφρασης των σκέψεων με τις σωστές λέξεις.
Δυσκολία αντίληψης σύνθετων προτάσεων.
Δυσκολία κατά την εκκίνηση μίας φράσης.
Μπλοκάρισμα συγκεκριμένων ήχων ή συλλαβών μίας λέξης.
Επιμήκυνση ήχων ή συλλαβών μίας λέξης.
Επανάληψη ήχων ή συλλαβών μίας λέξης.
Παρεμβολές ήχων μεταξύ των λέξεων.
Παρουσίαση δευτερευουσών συμπεριφορών (τικ).
Scroll to Top