Συμβουλευτική γονέων

Οι έμπειροι ψυχολόγοι του κέντρου μας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε γονείς , κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς ώστε :

  • Να αναγνωριστούν και να γίνουν αποδεκτές ,οι δυσκολίες των ίδιων των παιδιών και της σχέσης -επικοινωνίας τους

  • Να ενισχυθούν οι γνώσεις ,οι ικανότητες και οι δεξιότητες των ωφελουμένων ώστε , να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές .

  • Να διευκολυνθεί η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών .

  • Να βελτιστοποιηθεί η εύρυθμη λειτουργία της οικογένειας μέσα από το κλίμα κατανόησης , αποδοχής και εμπιστοσύνης

Μια ευτυχία οικογένεια δεν είναι παρά ένας πρόωρος παράδεισος
- Τζώρτζ Μπέρναρντ

Scroll to Top