Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Σχολική μελετή

Στην Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης λειτουργούν καθημερινά τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας με έμπειρους εκπαιδευτικούς φροντίζοντας Το σχεδιασμό του μαθήματος σύμφωνα με το επίπεδο του κάθε μαθητή.
  • Την χρήση διαδραστικών μέσων διδασκαλίας
  • Την διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών και παραπομπή στους ειδικούς θεραπευτές του κέντρου μας
  • Την αξιολόγηση της εμπέδωσης του μαθήματος σε καθημερινή βάση
  • Την συνεχή ενημέρωση γονέων

Η εκπαίδευση είναι δύναμη που γιατρεύει την ψυχή
- Πλάτωνος

Scroll to Top