Ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

Στόχος των ομάδων μας είναι η εκπαίδευση των παιδιών στις δεξιότητες
που κρίνονται απαραίτητες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο
κοινωνικό περιβάλλον που τους περικλείει .
Η θεματολογία της κάθε συνεδρίας ορίζεται και διαμορφώνεται ανάλογα
με το προφίλ και τις ανάγκες της κάθε ομάδας . και μπορεί να εστιάζει
στις εξής δεξιότητες :

– Κοινωνική συμπεριφορά
– Οργάνωση της συμπεριφοράς
– Συναισθηματική αντίληψη
– Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
– Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
– Επίλυση προβλημάτων (διαχείριση συγκρούσεων ,εκφοβισμός)
– Έναρξη και διατήρηση του λόγου

 

Θεωρία του Νου

Μέσα σε ένα ασφαλές αλλά και πάντα σταθερό πλαίσιο ,σεβόμενοι τους
προσωπικούς ρυθμούς του κάθε ξεχωριστού παιδιού ,θα εξασκηθούν τα
μέλη στις παραπάνω δεξιότητες .
Η εμπειρία των παιδιών είναι βιωματική και η δράσεις εμπεριέχουν
παιχνίδι ,αφήγηση, δράμα ,μουσική ,ψυχοκινητική.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι φροντιστές των παιδιών πως για να
εισαχθεί ένα παιδί στην ομάδα συνυπολογίζονται κριτήρια που
σχετίζονται με το αναπτυξιακό και ηλικιακό τους επίπεδο καθώς «Η
ομάδα αποτελεί μια ξεχωριστή πραγματικότητα ,ένα ενιαίο σύνολο με
δική του ζωή και είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το άθροισμα των
μελών που την αποτελούν»
Στο κέντρο μας τις ομάδες τις πλαισιώνουν 2 θεραπευτές.

Scroll to Top