Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

Ένα κοινό χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας είναι η αδυναμία των
παιδιών να εκφράσουν άμεσα την ανάγκη τους για βοήθεια. Τα
παιδιά εσωτερικεύουν  τις ανησυχίες τους κι εκφράζουν τις δυσκολίες
τους μέσα από τη συμπεριφορά τους, δημιουργώντας αυτό που οι
ενήλικοι ονομάζουμε «συμπτώματα».
Στο κέντρο μας η υποστήριξη παιδιών κι εφήβων έχει ως στόχο να
βοηθήσει το παιδί ή τον έφηβο να επιλύσει τα προβλήματα που βιώνει,
και να διαχειριστεί  τις συναισθηματικές δυσκολίες
ενδεικτικές συμπεριφορές των παιδιών που ενδέχεται να ανησυχήσουν
τους γονείς και χρήζουν υποστήριξης :


Παιδιά

– Ψυχοσωματικά συμπτώματα (κοιλιακοί πόνοι, πονοκέφαλοι κλπ)
– Δυσκολίες ύπνου
– Δυσκολία στη διατροφή
– Χαμηλή αυτοπεποίθηση
– Επιθετική συμπεριφορά, έλλειψη ορίων
– Δυσκολία στις σχέσεις με τους συνομηλίκους ή μέσα στην
οικογένεια
– Άγχος, φοβίες
– Άρνηση για συμμετοχή στο σχολείο
– Μαθησιακές δυσκολίες.
– Δυσκολίες συγκέντρωσης/ προσοχής
– Μειωμένη όρεξη ή καταθλιπτική διάθεση
– Εκρήξεις θυμού
– Κακοποίηση
– Ατύχημα
– Αλλαγή στη δομή της οικογένειας (θάνατος, μετακόμιση ,γέννηση
νέου παιδιού ,διαζύγιο ,σοβαρή ασθένεια)

 

Έφηβοι

Σε συνδυασμό με τις παραπάνω συμπεριφορές, οι έφηβοι ενδέχεται να
εμφανίζουν:
– Συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, παραβατικότητα
– Επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά
– Προβλήματα διατροφής
– Χρήση ουσιών
– Προβλήματα ταυτότητας φύλου

Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη θετική έκβαση της προσπάθειας
γι’ αυτό συνήθως προτείνεται παράλληλα συμβουλευτική καθοδήγηση
για τους ίδιους για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα .

Scroll to Top