Ακαδημία Τέχνης και Έκφρασης

akadimia-texnis-kai-ekfrasis-logo

Story Play

Το StoryPlay είναι ένα σύγχρονο θεραπευτικό εργαλείο της Dr. Joyce
Mills, το οποίο βασίζεται στις αρχές του Milton Erickson. Χρησιμοποιεί
ως βάση:

-τις μεταφορές
-την αφήγηση ιστορίας
-το παιχνίδι
-τις τέχνες
-τον θεραπευτικό αισθητηριακό συγχρονισμό
-τα σύμβολα και τις διδασκαλίες ιθαγενών (πολύ-πολιτισμική
προσέγγιση)

τα οποία προσαρμόζονται αναλόγως τις ανάγκες του κάθε
ενδιαφερόμενου έτσι ώστε να αξιοποιηθούν όσο πιο αποτελεσματικά
γίνεται.

Το θεραπευτικό αυτό μοντέλο, διαθέτει μια πλούσια φαρέτρα εργαλείων
προς εφαρμογή, σε πληθώρα πληθυσμού, όπως ενδιαφερόμενοι με
μετατραυματικό στρες, θύματα κακοποίησης, ΔΕΠΥ, απώλεια και
πένθος. Πρόκειται για μια πολύ-πολιτισμική προσέγγιση βασισμένη στις
αρχές της ψυχικής ανθεκτικότητας και στόχος του είναι να αντλήσει από
τις φυσικές πηγές του ενδιαφερόμενου (παιδιού-εφήβου-ενήλικα), τις
δεξιότητες και τα δυνατά στοιχεία του έτσι ώστε να επιφέρει θετική
αλλαγή στον τρόπο ζωής του.

Scroll to Top